Fældebunkelægger

Fældebunkelæggeren bruges hovedsageligt i tynding af skov, f.eks. ved fjernelse af ammetræer og 1. og 2. gangs tynding. Træet ligges ud i spor og ligger og tørrer inden flishugning.